trò chơi Rio

trò chơi Rio

Để khám phá những con vẹt vẹt màu xanh, mở miễn phí trò chơi trực tuyến Rio. Phần này phát triển chủ đề của các loài chim và thưởng thức xã hội hóa với nhân vật chính, bạn có thể làm cho công ty và các loài chim khác đã bắt đầu một cái gì đó thú vị và mời bạn vào công ty của họ để chơi. Angry Birds tiếp tục cuộc chiến chống lại những con lợn, trong một số phiên bản, như là diễn giả đầu tiên, con vẹt của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể đến với một hình ảnh cho anh ta, có lông vũ sơn, sử dụng mào, hoa tươi tốt cho anh và đuôi sang trọng. Một lần khác tôi sẽ bay vết thương, những lời dạy trong một cuộc giao tranh, và xác định vị trí các đối tượng ngụy trang.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa