Trò chơi trực tuyến ratatouille

Trò chơi trực tuyến ratatouille

Gặp chuột Remy, những người hiểu biết rất nhiều về thực phẩm và có thể nấu bất cứ món ăn để bạn sẽ liếm ngón tay của bạn. Tất cả bạn cần là để chơi trò chơi trực tuyến miễn phí Ratatouille và theo đầu bếp đuôi của chúng tôi. Trợ giúp anh ta tìm thấy những thành phần cần thiết cho các món rau yêu thích của mình – ratatouille. Trẻ nấu ăn ném chúng ra khỏi kệ hàng ở xa, đánh răng thêm, và bạn bắt chỉ những người được quy định trong công thức giỏ. Nhưng một số đầu bếp không quen với việc đó trong nhà bếp của nhà hàng tổ chức một con chuột, và đuổi theo, và ông đi vào mê cung của đuổi. Bạn có thể vượt Remy, người kéo mình về sản phẩm?

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa