trò chơi biathlon

trò chơi biathlon

Thế vận hội Mùa đông là phong phú trong thể thao, được phản ánh trong thế giới ảo. Trở thành trượt tuyết, chụp một khẩu súng trường và đi chơi trò chơi trực tuyến miễn phí Biathlon. Dưới đây là một ca khúc đầy tuyết, mà phải được hoàn thành trong một thời gian nén và thực hiện các nhiệm vụ mà bạn phải đối mặt. Đầu tiên, đó là thiện xạ từ các vị trí khác nhau trên mục tiêu. Chúng nằm ở một khoảng cách và dường như quá nhỏ mà họ không thể đánh nó. Nhưng làm chủ được xác nhận biathlete người aptly gửi phí trong mỗi vòng tròn. Bạn cũng nên đi xung quanh trong chuyển động tất cả các ô, nhảy từ một bàn đạp, và tất cả điều này mà không ảnh hưởng đến tốc độ.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa