trò chơi Đền nước

trò chơi Đền nước

Đền Online Game of Water giới miễn phí và sẽ chơi trong một loạt các phần tiếp theo. Đây là một nhiệm vụ hợp lý để tìm và sử dụng các mặt hàng tại đáy ao. Bạn đang bị mắc kẹt, mà sẽ gây tử vong cho bạn, nếu bạn không để nó trong một cách kịp thời. Đồ họa đơn giản không mất tập trung vẻ đẹp của cảnh quan, làm việc tập trung vào các trọng – Tìm kiếm một chìa khóa và lời khuyên. Ngay cả các giả định ngông cuồng nhất có thể là duy nhất đúng. Khám phá một phần khác, trở về trước, và sau đó cố gắng áp dụng các hiện vật được tìm thấy.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa