Lego Các trò chơi trực tuyến Hobbit

Lego Các trò chơi trực tuyến Hobbit

từ các tác phẩm của Tolkien, bạn đã biết rằng người Hobbit – người dũng cảm này, và vui chơi trong công ty của họ, bạn chính xác như nó. Cùng với nhau, bạn đi xuống các hầm ngục, nơi những con yêu tinh ác sống và đối phó với họ để có được cổ vật có giá trị. Và sẽ có một tour du lịch thông qua các mê cung trong tìm kiếm kho báu, làm cho các bước đối phương bằng cách chuyển động bước thay thế. Một trò chơi trực tuyến miễn phí thú vị hơn Lego Hobbit, nơi các quán rượu, bạn sẽ nhận được du khách và cung cấp cho họ thực phẩm, cố gắng để thoát khỏi chuột gây phiền nhiễu, mang theo các đĩa thức ăn.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất Lego Các trò chơi trực tuyến Hobbit

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa