Home Sheep Home trò chơi

Home Sheep Home trò chơi

Bạn không cốt truyện bất ngờ, mà nên chơi thay mặt cho nhân vật rơi vào một tình huống khó khăn, vì vậy hãy đón trò chơi trực tuyến miễn phí cừu về nhà. Bunch của động vật nhọn lạc xa nhà và đã bị mất trên đường về nhà, và chỉ đơn giản – Họ bị mất. Nó cũng là lạ mà cừu có thể được di chuyển chỉ trong tập tin duy nhất – xếp hàng trong một cột. Trong khi một là, người kia cũng không thể di chuyển về phía trước. Nó sẽ đi cùng bạn trong suốt trò chơi, và trước khi cho đội bóng những con cừu cuối cùng, nhiệm vụ sẽ nạp đầu tiên và thứ hai.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa