máy bay ném bom trò chơi

máy bay ném bom trò chơi

Trò chơi máy bay ném bom một cách an toàn được gọi là cổ xưa nhất của những niềm vui ảo hiện có, nhưng bây giờ họ có thể chơi miễn phí trực tuyến, nhưng sự liên quan của nó họ không bị lãng phí. Nhưng có những phiên bản mới, giữ gìn bản chất của hành động. Bằng cách kiểm soát nhân vật của bạn, đặt tại các mỏ chu vi và chạy ra xa, ẩn đằng sau một góc để tránh làn sóng chấn động. Một số vỏ có bán kính trọng của sự hủy diệt, và hành động của họ nên đặc biệt cảnh giác. Đối với các bạn đang bị đuổi của kẻ thù, và trở thành mục tiêu để tiêu hủy. Mìn cũng bị phân chia chồng chéo, phát hành đoạn mới để hiện vật.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa