trò chơi Ricochet

trò chơi Ricochet

Đáng chú ý trò chơi trực tuyến miễn phí Ricochet, vì vậy nó là một cơ hội để chiến đấu đa mục tiêu với một đá. Bạn có muốn thử nó trong thực tế? Sau đó, bắt đầu bất kỳ đồ chơi từ các thể loại và bắt đầu chơi nó. Bạn sẽ tìm thấy chính mình trong những trường hợp khi những trở ngại ở phía trước của bạn một vài loại khác nhau. Mỗi người có tính chất vật lý của riêng mình và có thể bóp méo các chuyến bay của đạn, gửi nó sang phía bên kia, nhưng câu hỏi – trong những gì? Bạn chắc chắn cần phải có được một mục đích cụ thể, và do đó một cách cẩn thận lựa chọn dự trù kinh phí, thực hành và chụp hình với sự phục hồi.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất trò chơi Ricochet

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa