trò chơi nông dân

trò chơi nông dân

Trong làng nghỉ ngơi tốt, nhưng nếu bạn sống ở đó, bạn dừng lại nhận thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, vì có quá nhiều công việc. Như nhà cho người lao động nông nghiệp, để giúp tìm một trò chơi trực tuyến miễn phí cho nông dân, trong đó bạn sẽ vào vai chính và sẽ chơi bằng cách phát triển các loại cây trồng khác nhau và chăn nuôi. Bởi vì khi bán hay, bạn sẽ dần dần đạt đến đỉnh cao của doanh nghiệp, trong đó cung cấp quyền truy cập vào các hợp đồng kinh doanh với việc cung cấp các sản phẩm của bạn và sự ổn định tài chính. Hoạt động trong đức tin tốt và vốn của bạn là vô cùng sưng.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất trò chơi nông dân

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa