trò chơi tháp quốc phòng

trò chơi tháp quốc phòng

, các trò chơi trực tuyến miễn phí Towers và bắt đầu chơi sự kiện thú vị ngay bây giờ! Là một chiến lược gia tài giỏi, trước tiên bạn phải đặt cơ sở trên trang web để tạo ra sự bảo vệ đất đai của họ từ kẻ thù tiềm năng. Nó đã có, ở vùng ngoại ô, và cũng được trang bị đến tận răng. Bảo vệ các đối tượng của bạn và không cho phép kẻ thù xâm chiếm lãnh thổ của bạn. Nó là cần thiết để thừa nhận một điểm, như là kẻ thù, lấy cảm hứng từ chiến thắng đầu tiên, huy động và đầu sẽ trở nên tích cực hơn. Nhiều trò chơi cung cấp một đường song song của sự kiện – phát triển kinh tế với khai thác tài nguyên và thương mại.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất trò chơi tháp quốc phòng

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa