trò chơi Snail Bob

trò chơi Snail Bob

Trước khi bắt đầu chơi trò chơi trực tuyến miễn phí Snail Bob, chúng ta phải biết rằng đây là sự vui vẻ hợp lý để nấu nhiều bẫy phức tạp khách. Cùng đi với các anh hùng trong các địa điểm, bạn đi lên với mánh lới quảng cáo và cơ chế để chạy. Chúng ta phải hành động theo kế hoạch này, và nếu bạn nhấn nút hoặc kéo cần gạt ra khỏi thời gian, không có gì xảy ra. Bob di chuyển mà không dừng lại, và bạn phải ngăn chặn nó rơi vào các gai hoặc từ một độ cao khá lớn. Dips, cần cắt; đi tất cả các cách khi cây kim ẩn; không bỏ lỡ những thang máy.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa