trò chơi hấp dẫn

trò chơi hấp dẫn

để chơi miễn phí trò chơi trực tuyến Gravity, bạn cần phải biết về trọng lực yêu cầu tối thiểu. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trong một không gian mở và phải hoàn thành một nhiệm vụ nhất định. Trong không trọng lượng tính toán chuyển động của các đối tượng không thể được, nó giống như nước – thiết lập các hướng bóng, anh vẫn sẽ không di chuyển theo một đường thẳng, và phù hợp với hiện tại và gió. Tỷ lệ này cũng sẽ phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Những trò chơi được trình bày cho bạn, cung cấp các điều kiện tương tự. Rất khó để dự đoán vị trí của đồ vật rơi xuống, nhưng cần phải gửi nó đến một điểm nhất định.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa