trò chơi Supermarket Mania

trò chơi Supermarket Mania

Trò chơi Supermarket Mania điên cuồng như những cô gái. Đây không chỉ là một cơ hội để có được miễn phí tất cả các quần áo mới lạ mắt trong cửa hàng của bạn, nhưng để tạo ra kinh doanh riêng của họ, giúp du khách với một sự lựa chọn của veshchichek và kiếm tiền trực tuyến. Chơi giả lập kinh tế như vậy là rất thời trang, bởi vì nó là cần thiết để giám sát sự phát triển của các doanh nghiệp thương mại, thử nghiệm bản thân trong vai trò của các doanh nhân. Điều này thực tế sẽ cho thấy cách bạn kiểm soát bản thân nếu bạn thích những điều nhỏ dễ thương – quá dễ dàng với một phần tiền của họ. Nếu không có sự tự chủ trong kinh doanh trong bất kỳ cách nào!

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa