trò chơi Digger

trò chơi Digger

Bạn cố gắng để tìm kiếm kho báu? Tìm thấy? Không – Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Vâng, không có gì, mở các trò chơi trực tuyến miễn phí Gold Miner và bắt đầu chơi, bạn phải đào, đào, cá, thổi lên và đẩy. Bạn có thể làm bất cứ điều gì để có được những kim loại lấp lánh. Công cụ bạn biết sự thật, cái như vậy – cái cuốc, xẻng, xe cút kít. Đôi khi các que để lấy từ đáy của sản phẩm hoặc các ròng vàng mà là đã thoải mái. Nhưng những người thợ mỏ làm việc tương tự như vậy. Vì vậy, làm việc với một cái xẻng, một lựa chọn nới lỏng mặt đất, và khi bạn nhìn thấy long lanh quen thuộc, kéo ra một nugget. Mỗi người sẽ mang lại cho bạn một sự giàu có ảo – điểm.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa