Heroes trò chơi

Heroes trò chơi

Họ nói rằng các anh hùng chờ đợi cho sự tôn trọng và nổi tiếng. Bạn có thể trở thành anh hùng của một giờ, ngày, tháng, năm. Nhưng dần dần mọi người đã xóa bộ nhớ của một hành động cụ thể, được thay thế bởi những thần tượng mới. Chỉ có các siêu anh hùng quản lý để giữ cho việc chinh phục những đỉnh cao của hành động anh hùng. Trên họ tạo Heroes trực tuyến, và chúng tôi cung chơi cho họ miễn phí. Bạn sẽ gặp những nhân vật truyện tranh huyền thoại, và Super Mario đều nổi tiếng, Sonic. Họ cũng là những anh hùng, mặc dù ảo. Bất cứ ai cũng có thể đến với họ trong một hàng, và nếu số tài khoản của bạn và công chúa đã cứu thoát vương quốc của bạn sẽ sớm bắt đầu sáng tác những huyền thoại.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất Heroes trò chơi

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa