trò chơi Bệnh viện cho trẻ em gái

trò chơi Bệnh viện cho trẻ em gái

Các cô gái đã luôn luôn rất thích chơi ở trong bệnh viện, ngay cả khi không có niềm vui ảo hơn. Họ chuyển đồ chơi ở các bệnh nhân của họ, làm cho họ tiêm, băng gạc, thuốc kê đơn và potions bài giảng cho việc không tuân thủ nghỉ ngơi tại giường. Bây giờ họ có các trò chơi miễn phí trực tuyến bệnh viện để tiếp tục chơi, nhưng đối với các quy định chi tiết thú vị. Khả năng mở rộng lớn, nhưng thay vào đó có thể sử dụng các tài liệu tại bàn tay là khá thực tế như những lưỡi dao, nhíp, ống nghe và các thiết bị khác.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất trò chơi Bệnh viện cho trẻ em gái

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa