trò chơi Prototype

trò chơi Prototype

Bạn thấy mình là nạn nhân của New York, và nhân vật chính, Alex Mercer, nhân vật chính của mình. Bạn đoán nó, rằng trước khi bạn miễn phí trò chơi trực tuyến nguyên mẫu, nhưng vì bạn đã dự đoán các trận đấu sắp tới. Alex đã bị ảnh hưởng bởi virus và bây giờ tất cả mọi người ông hấp thụ, trở thành một phần của nó. Nó được kiến ​​thức và khả năng của mình, và họ làm cho anh ta nguy hiểm hơn. Bạn sẽ yêu thích để chơi trong thế giới mới này, nơi quân luật trong tên chỉ, và xung quanh tình trạng hỗn loạn và hỗn loạn. Hãy đến nhiệm vụ, thu thập hiện vật và thực hiện nhiệm vụ do.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa