trò chơi cửa hàng bánh

trò chơi cửa hàng bánh

Đồng thời Cake Shop trò chơi trực tuyến, bạn sẽ chơi miễn phí trong kinh doanh nhà hàng, cố gắng tìm hiểu tất cả sự khôn ngoan của mình. Khách hàng yêu cầu sẽ không cung cấp cho hòa bình, và thu thập chúng hơn ba là không nên. Những người không quen sống mòn mỏi trong hàng đợi và chỉ cần đi đến đối thủ cạnh tranh của bạn, nếu bạn gape. Từ bánh và các chất hàn lắp ráp bánh, mà ra lệnh cho người mua – bạn sẽ thấy nó trong Tuchke trên đầu của mình. Nếu bạn đột nhiên làm cho một sai lầm, đặt sang một bên những sản phẩm sang một bên – bạn có thể cần một người nào khác. Khi lợi nhuận tích lũy, nó có thể được chi tiêu vào thiết bị và đồ nội thất cho căn phòng.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất trò chơi cửa hàng bánh

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa