trò chơi Snooker

trò chơi Snooker

Ngoài các billiards Nga và Mỹ, chúng tôi cũng có các trò chơi Snooker trực tuyến, nhưng đó là quy tắc phức tạp và quá trình của trò chơi, nhưng để chơi cho họ quá, là miễn phí. Có những quả bóng màu đỏ và màu, nhưng nó là cần thiết để đẩy họ theo một thứ tự nhất định. Bạn đã có một cue và một bảng là đáng khích lệ, nếu bạn nắm vững billiards. Nhưng đây chỉ là một ấn tượng đầu tiên, vì trò chơi sẽ phải nghiên cứu cẩn thận, để không phải đi đến các hình phạt với cú đánh đầu tiên. Chúng ta phải nhớ rằng để lái bóng vào trong túi chỉ có thể được theo thứ tự màu đỏ, và chỉ khi nào sẽ là người đầu tiên, bạn có thể làm việc với các màu còn lại.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa