trò chơi bác sĩ

trò chơi bác sĩ

Tôi chắc rằng bạn sẽ tận hưởng trò chơi miễn phí cho bác sĩ trực tuyến, nơi mà con người và động vật đã đến gặp bác sĩ. Mỗi người có vấn đề riêng của mình để điều trị răng, may lên các vết thương, một shot, và ai đó cần một thao tác. Tất nhiên, chơi trò chơi và là một bác sĩ thực – là hai việc khác nhau, nhưng ngay cả những trò chơi sẽ cung cấp một số kiến ​​thức về cơ thể và những gì xảy ra với anh ta gặp rắc rối. Trong số bệnh nhân cũng có một số người nổi tiếng hay những con quái vật. Trợ giúp cần thiết thậm chí các sinh vật như tay sai và thiếu của các đối tượng trong thể loại này không có.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất trò chơi bác sĩ

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa