trò chơi Guitar

trò chơi Guitar

Khả năng chơi guitar sẽ làm cho bạn nổi tiếng. Làm chủ công cụ này, bạn có thể hoàn thành các trường âm nhạc hoặc các khóa học đặc biệt, và thậm chí chơi trò chơi trực tuyến miễn phí Guitar, nơi mọi thứ được cung cấp, như trong cuộc sống. Có nhạc, và các chuỗi được chuyển đổi thành các phím bàn phím. Các bài học được giấy phép đơn giản và phức tạp hơn để thực hành mô típ phổ biến, và sau đó ghi lại chúng cho sau này nghe. Nếu kết quả là đạt yêu cầu, đặt các thành phần của blog và mời bạn bè của bạn để đánh giá những nỗ lực âm nhạc của bạn. Và bạn chỉ có thể lừa xung quanh, có vui vẻ với các nhân vật trong việc chơi guitar.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất trò chơi Guitar

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa