trò chơi độc quyền

trò chơi độc quyền

Trở thành chủ sở hữu của các công ty vận tải biển, nhà máy, khách sạn, nhà hàng, sân bay, và các tổ chức khác sẽ giúp bạn miễn phí trò chơi Monopoly. Nếu trước đó nó đã có thể chơi, tụ tập tại nhà của một ai đó, nó bây giờ là chiến lược kinh tế trình bày trực tuyến, giữ tất cả các quy tắc. Ném xúc xắc-xương và di chuyển từng bước theo giá trị giảm, bạn phải tuân theo các công việc quy định: để cung cấp cho các khoản tiết kiệm của mình để trả tiền thuê nhà cho quyền ở lại tại thời điểm đó, một người nào khác để mua các công ty, 'kiểm tra', hoặc được bổ sung.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa