billiards Nga trò chơi

billiards Nga trò chơi

Trò chơi bi-a của Nga, không giống như người Mỹ, cho phép để lăn vào túi bóng nào, vì tất cả đều là màu trắng. Các trò chơi khá thú vị và thậm chí giáo dục. Chúng ta phải nuôi dưỡng một sự kiềm chế, bình tĩnh, tập trung và chiến thuật. Nếu không có những phẩm chất chơi không có ý nghĩa. Fan vui vẻ phiên bản trực tuyến miễn phí của dự toán, trong đó mỗi chuyển động giống thực tế. Việc chỉ kiểm soát chuột, xem xét các bảng từ các góc độ khác nhau, lựa chọn vị trí thích hợp nhất của cue và với một lực lượng nhất định đẩy bóng theo hướng của túi, cố gắng để ném tác động chính xác của nó.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa