O trò chơi Lucky

O trò chơi Lucky

Bạn muốn kiểm tra kiến ​​thức của bạn? Cách tốt nhất để làm điều này, chơi trò chơi trực tuyến miễn phí về một người đàn ông may mắn. Chọn thể loại chuyên đề và sẵn sàng cho một câu hỏi khó. Nhưng nếu bạn có thể tìm cho mỗi câu trả lời đúng, bạn kiếm được điểm và một chút của Bucks ảo. Chúng tôi hy vọng một triệu bạn muốn? Đồ chơi này được lấy làm cơ sở cho các chương trình truyền hình nổi tiếng, nơi mọi người trong khán giả cho thấy kiến ​​thức. Nhưng nếu khán giả là rất dễ bị lạc, trong các trò chơi bạn đừng làm tổn thương bất cứ ai. Chọn từ các tùy chọn của câu trả lời rằng lập luận của bạn là đúng.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa