trò chơi Farmerama

trò chơi Farmerama

Thưởng thức các trò chơi Farmerama? Chúng ta hãy đoàn kết với bạn, và do đó đặt tất cả các tùy chọn về đồ chơi trang trại trực tuyến và miễn phí, để mọi người có thể chơi và phát triển nền kinh tế của họ, populating chim, động vật của mình và mở rộng các lĩnh vực cho gieo hạt hoặc trồng rau. Bắt đầu với thấp và từng bước trang bị cho các trang trại với trạm tưới nước mới, các tòa nhà, mua giống thú vị của thực vật và giống vật nuôi. Bán các chợ trái cây, và thặng dư được chế biến thành một sản phẩm mới, và cũng được chào bán. Trong khả năng mới của mình, ông sẽ đắt hơn.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa