trò chơi Cafe. trò chơi nhà hàng

trò chơi Cafe. trò chơi nhà hàng

Bắt đầu chơi trò chơi trực tuyến miễn phí cho cà phê và xây dựng doanh nghiệp của bạn. Sẽ cho phép một khởi đầu suôn sẻ có được và chạy, sẽ hiểu được những nguyên tắc cơ bản và làm thế nào bạn có thể kiếm được. Will và hiệu quả thủ thuật, hướng dẫn đi đúng hướng. Ngay sau đó các mũi tên sổ pop-up sẽ biến mất, và bạn thấy mình ở một mình với một hàng đợi của người mua sẵn sàng để ăn. Cung cấp cho một cupcake uống khác, một số muốn nước trái cây hoặc cà phê. Vẫn có thời gian để xóa bảng và quét sàn nhà, để có được tiền cho các đơn đặt hàng và lấy một cái mới. Đôi khi người ta sẽ phải được quản lý, và trong các đồ chơi khác sẽ có các trợ lý.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất trò chơi Cafe. trò chơi nhà hàng

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa