trò chơi Farm Frenzy

trò chơi Farm Frenzy

Trò chơi Farm Frenzy trực tuyến, đó là một mô phỏng rất lớn của nông nghiệp, nơi mà bạn trở thành chủ của riêng họ và phát triển đất mà họ đã bắt đầu để tạo ra lợi nhuận. Những điều tốt đẹp là bạn sẽ chơi miễn phí. Một số nguồn lực có sẵn cho bạn ở giai đoạn đầu, nhưng ngay cả hạt giống bình thường và tưới nước cho chế độ hướng dẫn, bạn có thể bắt đầu một tương lai tuyệt vời. Sau đó mở Mời thú vị cho việc mua các loài động vật khác, giống cây trồng, thiết bị và các tòa nhà, và để làm cho họ, bán cây trồng trên thị trường.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa