Balls trò chơi

Balls trò chơi

Có một khoảnh khắc? Tại sao không bắt đầu của bóng trò chơi trực tuyến? Gameplay được trình bày miễn phí, và bạn có thể biết làm thế nào để chơi nó. Một số tùy chọn, và ở khắp mọi nơi có phong cách riêng của mình quản lý. Đôi khi sự tích tụ của các yếu tố màu đơn của chuỗi, trong thời gian khác, để bắn chúng ra một khẩu pháo. Một số quả bóng đang ở chỗ, những người khác đang chuyển động liên tục, nhưng nó có cùng một khuôn mẫu – tiến hoặc xung quanh một trục nào đó. Một cấp độ mới mang lại cơ hội mới xuất hiện bóng bonus, có thể làm chậm sự chuyển động hoặc phá hủy bất kỳ nhóm.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa