Thoát khỏi trò chơi phòng

Thoát khỏi trò chơi phòng

Nếu bạn muốn dành thời gian của bạn, cung cấp để chơi trò chơi miễn phí Ra khỏi phòng trực tuyến, sẽ phá vỡ đầu của bạn trên mỗi bước đi. Khi bạn chơi, bạn cố gắng nghĩ về mặt lợi nhuận của các vị trí unenviable của mình và cố gắng làm sáng tỏ những rối của các nhiệm vụ khó khăn. Thậm chí nếu không có manh mối có thể nhìn thấy, họ vẫn còn đó, nhưng họ cần phải tìm. Tìm hiểu những dấu hiệu, nhìn xuống phía dưới bức tranh và tủ, chuyển mục và tìm manh mối, mật mã và chìa khóa. Không có nơi nào mà không có lối thoát, nó chỉ tốt ẩn từ bạn, nhưng một con mắt quan tâm sẽ luôn luôn tìm thấy một kẽ hở.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất Thoát khỏi trò chơi phòng

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa