Săn bắn trò chơi trực tuyến

Săn bắn trò chơi trực tuyến

Nếu bạn sống ở nguyên thủy bản năng người có thu nhập, bạn sẽ nếm các trò chơi Săn bắn trực tuyến mà trong đó chúng tôi cung cấp để chơi miễn phí. Bây giờ nó chỉ là niềm vui, và thậm chí thể thao, nhưng một lần về khả năng của một người để săn phụ thuộc vào cuộc sống và tình trạng của mình trong bộ lạc. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí: súng, cung nỏ. Hiện cũng đang săn bắn bằng súng máy ảnh, và khi động vật được an toàn, hạnh phúc và nhiếp ảnh gia, có như danh hiệu cảnh quay đáng chú ý. Trong các trò chơi bạn sẽ trở thành một kiểm lâm sản và học cách nhận ra các dấu hiệu của động vật để tìm chúng trong một cuộc phục kích.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa