trò chơi Drift

trò chơi Drift

Khả năng kiểm soát tình hình tại các bánh xe của chiếc xe có thể được kiểm tra bằng cách cung cấp các trình điều khiển để tham gia vào một drift. Nó là loại diễn viên đóng thế hay một chương trình mà các xe diễn ra mạnh ở các góc mà không làm chậm, làm cho nó trượt. Một lớp học đặc biệt là khi người lái xe thứ hai có thể tái tạo chính xác hình dạng của máy đầu tiên, trong đó đặt các giai điệu cho hành động. Bạn có thể được huấn luyện để thực hiện những hành động này, bắt đầu chơi trò chơi trực tuyến miễn phí Drift. Nhưng chúng tôi cảnh báo rằng những đồ chơi, chúng tôi đã lựa chọn khó khăn, nhưng hấp dẫn.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa