trò chơi Cannon

trò chơi Cannon

Chắc chắn, có ý định chơi miễn phí trò chơi trực tuyến súng, bạn đại diện súng sắt, chụp lõi. Trong một phần, bạn nói đúng, bởi vì trong kho vũ khí của chúng tôi có đầy đủ các công cụ này, và đặt nó trên tàu, trong đó có vi phạm bản quyền, cũng như hình vuông và máy móc. Nhưng chúng tôi muốn bạn chú ý đến các biến thể khác thường. Khởi động từ một protein pháo tách trong nước ép cà chua, và bắn nhóm quả bóng màu của màu sắc tương tự. Chúng tôi cũng có pháo laser với các tàu vũ trụ để chụp vũ trụ.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa