trò chơi Ninja

trò chơi Ninja

Chuẩn bị khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên, sự nhanh nhẹn, kỹ năng tuyệt vời biến mất và xuất hiện trở lại bất ngờ, sử dụng vũ khí và cơ thể của mình của ninja huyền thoại. Trò chơi trực tuyến miễn phí phiên Ninja cho bạn thấy những thủ đoạn mà được sở hữu bởi những chiến binh. Họ được thuê cho các công việc nguy hiểm nhất, và khi chơi có được một cảm giác mọi sắc thái. Họ dường như đi ra khỏi bóng tối và hợp nhất với nó sau khi công việc. Âm thầm ăn cắp, họ hành động ngay lập tức. Cách sống của họ là đào tạo liên tục, bởi vì nó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các đơn đặt hàng và cuộc sống của họ.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất trò chơi Ninja

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa