trò chơi Memory

trò chơi Memory

Điều quan trọng nhất đối với một người là trí nhớ của mình. Nếu không có thông tin này, nó là không thể để nhớ, để học một nghề và trở thành một chuyên gia. Để đào tạo của mình để bắt đầu trò chơi trực tuyến miễn phí hữu ích về bộ nhớ. Chủ đề của đề nghị để chơi với các nhân vật từ phim hoạt hình, nó là thú vị để đảm nhận công việc. Ghi nhớ các hình ảnh trên thẻ, và sau đó mở cùng. Nhìn vào bức tranh và nắm bắt được trong bộ nhớ của tất cả các chi tiết, và sau đó một lần nữa trong sơn. Bài học âm nhạc cũng được bao gồm – sau khi nghe một vài âm thanh, cố gắng sử dụng cùng một khóa để lặp lại các giai điệu.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất trò chơi Memory

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa