Bắt đầu từ một trò chơi khoảng cách

Bắt đầu từ một trò chơi khoảng cách

Đó là thời gian để kiểm tra khả năng của bạn để chạy thứ đi. Nếu bạn đang dùng chuẩn lớp thể dục cho ném đạn và có ước tính kết quả, các trò chơi trực tuyến chạy trên phạm vi cung cấp cho chơi miễn phí, cũng như các thiết bị sẽ thực hiện ném súng, cung, máy phóng. Nhưng nếu sau đó bạn đưa việc đánh giá sẽ không, chính bạn sẽ được quan tâm để hiển thị các kết quả tốt nhất, bởi vì đối với anh có được điểm. Bằng cách kiểm soát chuột, giữ phím cho đến khi thanh năng lượng đạt đến mức tối đa, nhưng bán kính của chuyến bay cũng không được quên.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất Bắt đầu từ một trò chơi khoảng cách

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa