Popeye các trò chơi Thủy thủ

Popeye các trò chơi Thủy thủ

Bạn có thể làm quen với một nhân vật rất ban Popeye các trò chơi trực tuyến Thủy thủ. Nhân vật này rất thích rau bina, bởi vì nó giúp anh tăng lên và do đó, các lực lượng hùng mạnh. Nó là cần thiết để nuốt một phần của các nhà máy tăng cường, nó rất dễ dàng để lật đổ ngay cả máy bay. Popeye Bluto đối thủ cho tim của Olive và để giúp anh ta để vượt qua các bẫy, bạn phải chơi miễn phí trong trò chơi biểu tượng. Và để duy trì các hình thức tuyệt vời, thủy thủ quên o đào tạo thể thao nhanh nhẹn, sức mạnh và tốc độ. Ông chơi bóng chày và cưỡi một chiếc xe máy để có được những phần thưởng – Người yêu nụ hôn.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa