Mười lăm trò chơi Puzzle

Mười lăm trò chơi Puzzle

Hôm nay, chúng tôi thích chơi các trò chơi trực tuyến Mười lăm, nhưng ban đầu nó là một túi vui vẻ nơi khối với số được đặt trong một hộp và chỉ có một chỗ ngồi đã được tự do để con số bên trong có thể được di chuyển. Bây giờ, ngoài bản gốc, người hâm mộ của câu đố là miễn phí để thu thập hình ảnh, trong đó miêu tả những cảnh từ phim hoạt hình, truyện tranh và phong cảnh. Fun đòi hỏi tư duy và kỹ năng phân tích. Có lẽ lần đầu tiên bạn sẽ không thể thu thập toàn bộ hình ảnh, nhưng đôi khi nó là cần thiết để phá vỡ các phần đã được xếp lại để áp dụng các hành động, mà phụ thuộc vào sự thành công. Đừng sợ thử nghiệm, và bạn có thể làm điều đó.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất Mười lăm trò chơi Puzzle

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa