trò chơi Bleach

trò chơi Bleach

Trước khi trò chơi trực tuyến Bleach với khả năng chơi miễn phí. Anh hùng của chúng tôi là dũng cảm và thực tế cạnh tranh nhất. Nhưng đó là buồn "nhưng" đó làm hỏng tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, chúng tôi lo lắng về số phận của mình vì ông đang ở trong tay tốt – bàn tay của bạn. Bây giờ, không có một con quái vật không thể đứng trước sức tấn công, và từng đánh bại kẻ thù, là điểm xứng đáng của bạn. Nhưng sẽ có trách nhiệm hơn và kiểm tra – họp với Naruto. Cả hai máy bay chiến đấu – goodies, nhưng mỗi bảo vệ danh dự và lãnh thổ của mình. Đó là thời gian để vượt qua cánh tay của bạn và tiết lộ những người chiến thắng. Đôi khi, Naruto đi trên một lừa và bắt chước mình để bao quanh Bleach.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa