trò chơi Flappy Bird

trò chơi Flappy Bird

chơi trực tuyến miễn phí Trò chơi Flappy Bird có vẻ dễ dàng ở cái nhìn đầu tiên. Nhưng trong phiên bản ban đầu bạn chỉ có một nỗ lực để hoàn thành game, và điểm số đang phát triển quá chậm nên một giờ bạn sẽ không di chuyển về phía trước đặc biệt. Đối tượng của bạn là – một con chim bé nhỏ bay nhanh chóng thông qua các rừng ống. Một vụ va chạm và bạn đã giảm hơn một món đồ chơi. Chúc mừng chim phải thường xuyên đá – con chuột nhấp chuột. Đó là giá trị để nán lại, và bạn là một lần nữa trong một loại trực tiếp. Các trò chơi đã không kéo dài lâu, và đã đạt danh hiệu tồi tệ nhất. Nhưng là nó? Sau khi tất cả, nó tạo ra rất nhiều các dòng vô tính, một chút thay đổi câu chuyện của mình và là nơi sinh sống của các nhân vật khác nhau.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa