Trò chơi Sea Trận tuyến MMORPG

Ngay cả những người bị ảnh hưởng trên mặt nước hay không biết bơi, không bị trò chơi thú vị trực tuyến MMORPG miễn phí Battleship. Để bắt đầu trò chơi, đi qua một đăng ký nhanh chóng và bạn có thể đi trên một chuyến đi. Sắp xếp các trận chiến trong đại dương, kiểm soát thiết giáp hạm, tuần dương hạm, tàu hộ tống, tàu ngầm. Sản xuất ngư lôi, mìn đặt lại, các tuyến đường đi qua, phá vỡ đường phía trước. Sử dụng các thiết bị để phát hiện kẻ thù, và thăm dò đáy của sự hiện diện của min nước ngoài. Đặc biệt là chủ đề cướp biển hấp dẫn, nơi thuyền buồm được trang bị súng và cố gắng đưa một người lạ bước lên.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa