Trò chơi đua xe trực tuyến MMORPG

Racing Trò chơi MMORPG trong quá trình thực hiện một ý nghĩa mới. Chơi họ vẫn có sẵn miễn phí trên mạng, nhưng bây giờ nó là một tập hợp các hành động mà đi trước đối thủ cạnh tranh. Người chơi sẽ phải sắp xếp cho các tổ chức và sắp xếp các cơ sở đua xe, thuê thuyền viên, các nhà quản lý, xây dựng bãi đỗ xe, bến tàu, sửa chữa, cơ sở đào tạo. Để được tham gia vào nghiên cứu kế toán và trình điều khiển hiệu suất, và sau đó nâng chúng lên mức cao nhất. Hoạt động diễn ra trong thời gian của chúng tôi hoặc trong tương lai, khi các máy có thể phát triển tốc độ gần như vũ trụ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa