trò chơi Quest

trò chơi Quest

Bạn không bao giờ biết những gì các tác giả đã đưa ra để chúng ta ngạc nhiên, nhưng để chơi trò chơi trực tuyến miễn phí nhiệm vụ hữu ích và thú vị. Bản chất của họ là để khám phá những vành đai, chú ý đến nhãn và thu thập tất cả những gì có thể để chọn lên. Mỗi chi tiết là công việc quan trọng và hoạt động tại một số điểm. Một số trong số họ có thể được liên kết với nhau, và sau đó sử dụng chỉ. Thường xuyên nhúng mini-game, nơi một công việc cần thiết để thu thập các câu đố, tìm cách thoát ra khỏi mê cung, sử dụng các cơ chế, lắp ráp các cấu trúc. Help ốc Bob ngoài hành tinh Pou, hạnh phúc con khỉ, và những anh hùng khác.

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Các tốt nhất trò chơi Quest

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa