Dọc

Tên thay thế: Dọc

Yêu cầu hệ thống:

Bộ xử lý: Core 2 Duo / Athlon X2 2 GHz

RAM: 2GB

Video: 256 MB

Disk Space: 1. 9 GB

Chơi Warp sẽ phải thoát khỏi những kẻ xâm lược, như ở đây, nơi những người đã thực hiện.

Gameplay

Puzzle

 

Chơi cũng