Wargame: Red Dragon

Tên thay thế: Wargame: Red Dragon
Mới cùng trò chơi thậm chí còn thú vị hơn và thú vị. Phải nói gì: sự tiếp nối xứng đáng với chất lượng dự án! Trò chơi cơ khí xếp hàng hoàn toàn được bảo quản và Wargame: Red Dragon. Chúng ta không vòng vo: chúng ta đang nói về hành động tái định cư. Bắt đầu từ Wargame: Red Dragon chơi, bạn trở thành một chỉ huy. Dưới sự chỉ huy của bạn sẽ được ở trong quân đội 17 quốc gia tham gia vào cuộc xung đột. Cung cấp cho một chút gợi ý: cố gắng chú ý đến bất kỳ chi tiết! Chúng ta không thể dừng lại Wargame của chúng tôi: Red Dragon xét về chi tiết như thực tế. Nhận được vào các trò chơi, lúc đầu bạn có thể không quen với thực tế là nó trông thậm chí còn thực tế hơn trong các bộ phim.
 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa