Two Worlds 2

Tên thay thế: Two Worlds 2

Game Two Worlds 2 xem xét cho thấy các tính năng chính của trò chơi: khả năng của nhân vật, đặc điểm của nó, việc thông qua nhiệm vụ và vì vậy Ma thuật - đó là khả năng của một nhân vật đánh vần: kiến ​​thức của một số loại phép thuật, khả năng triệu tập các sinh vật, các loại khác nhau của các cuộc tấn công. Thủ công - đó là khả năng của bạn trong các loại khác nhau của hàng thủ công, tỷ lệ việc làm của bạn theo hình thức này. Cũng có khả năng tháo rời vũ khí và áo giáp, và sau đó sử dụng các hoặc các yếu tố khác để cải thiện các mặt hàng khác. Nói chung - là một đặc tính đầy đủ tất cả các chỉ số, bao gồm sức khỏe, sự nhanh nhẹn, thông minh và khả năng.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa