Săn danh hiệu

Tên thay thế: Săn danh hiệu
Nó làm mô phỏng thú vị, mang mãi mãi. Tại sao? Sự khác biệt chính - chứng ngộ tâm linh. Để bắt đầu trò chơi không cần phải bận tâm với các torrent và file cài đặt. Như kinh nghiệm cho thấy, dự thảo Trophy Hunting chơi chủ yếu như những game thủ không khác nhau hoạt động tăng lên. Cá thể trên bờ dòng sông như sông Amur, sông Nile, sông Volga. Ngoài ra, bạn có thể chọn để bắt cá sử dụng quay hoặc Donk - nghiệp dư.
 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa