Thử nghiệm Evolution: Gold Edition

Tên thay thế: Thử nghiệm Evolution: Gold Edition

Yêu cầu hệ thống:

Bộ xử lý: Intel Core ® 2 Duo E6700 hoặc AMD Athlon 64 X2 6000 +

RAM: 2 GB trở lên

Card đồ họa: GeForce 8800 GT / Radeon HD 3850

Miễn phí không gian trên đĩa cứng: 4 GB

Trong Gold Edition của trò chơi đã trở thành một phần của arcade gốc và hai bổ sung cho nó - Riders of Doom và nguồn gốc của đau.

Gameplay

Phiên bản thử nghiệm tiến hóa vàng 2013 không kiểm soát rất phức tạp và thường trông khá đơn giản.

Rủi ro - một nguyên nhân cao quý

Internet

 

Chơi cũng