Test Drive Unlimited

Tên thay thế: Test Drive Unlimited

Game Test Drive Unlimited là một trò chơi máy tính trực tuyến về đua xe, nơi giao thông bạn có thể có không chỉ là một loạt xe ô tô, xe máy mà còn.

Trong Test Drive Unlimited chơi trò chơi bạn sẽ phải cạnh tranh với đối các tay đua, những người sẽ gặp anh trên đường.

Trong một trò chơi máy tính, bạn có thể chơi TDU một số chế độ: chơi đơn và chơi mạng. Chế độ chơi mạng - một chế độ được coi là để bổ sung cho chế độ người dùng đơn.

Game Test Drive Unlimited đã đạt được một số lượng lớn các đánh giá tích cực và giành được một thành công lớn trong thanh niên.

Mặc dù tuổi của mình, Test Drive Unlimited vẫn còn phổ biến, và là phổ biến trong nhiều người sử dụng. Điều này là do không chỉ các tính năng chơi game, nhưng cũng thực tế là trò chơi này có thể tải về bất kỳ người dùng.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa