Trì Crusader 2

Tên thay thế: Trì Crusader 2
Và biến các trò chơi Stronghold Crusader 2. Kể từ đó, công ty đang tích cực phát triển một yêu thích mới của nhiều trò chơi. Phát triển đã chính thức công bố Stronghold Crusader 2 máy tính sẽ là một dự án độc lập. Các trò chơi mới sẽ làm việc trên các công cụ 3D, thay thế cái cũ hai chiều.
 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa