SpyParty

Tên thay thế: SpyParty
SpayPati là một tính năng duy nhất - đó là Spy trò chơi mô phỏng. Trong SpyParty chơi cần cân nhắc kỹ mỗi quyết định. Người chơi phải hết sức cẩn thận không có chi tiết nên thoát ra khỏi tầm nhìn của mình. Thậm chí không đáng kể nhất ở cái nhìn đầu tiên những việc nhỏ có thể đóng góp để đạt được mục tiêu. Cho đến nay, chi phí tham gia thử nghiệm là chỉ có 15 đô la. Bạn sẽ chỉ cần một chỉ SpyParty video để rơi vào tình yêu với trò chơi này một lần và cho tất cả!
 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa